Martin Svoboda – grafik, fotograf

Grafický design, Fotografie, Portréty | Opava, Ostrava

Dny NATO 2020 – prezentace na EAC, Brusel

Dny NATO v Ostravě 2020 – prezentace na EAC, Brusel

Cílem projektu byla prezentace akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil na konferenci European Airshow Council, která se konala na konci února 2020 v Bruselu. Při příležitosti konání 20. ročník této akce bylo hlavní myšlenkou ohlédnutí za významnými milníky uplynulých let. Zadavatel disponoval prezentační stěnou, která byla využita ke komunikaci vybraných milníků, včetně přehledu všech zúčastněných států a také proudových akrobatických skupin. Stánek byl oceněn 1. místem za nejlepší prezentaci na konferenci.

Práce obsahovala kromě vytvoření prezentační stěny také doprovodné drobné propagační předměty ve formě nálepek, placek či plakátů.

Odkazy: Facebook Dny NATO, Facebook European Airshow Council

Previous Post

© 2021 Martin Svoboda