Martin Svoboda – grafik, fotograf

Grafický design, Fotografie, Portréty | Opava, Ostrava

Dny NATO – animace pro prezentaci akce

Dny NATO v Ostravě – animace pro prezentaci akce na EAC 2021

Vytvořené animace (ve videu výše je pouze jejich sestřih) sloužily jako doprovodný obrazový materiál k prezentaci Dnů NATO v Ostravě na on-line konferenci pořádané EAC. Tématem přednášky, která se zařadila mezi významné příspěvky celé konference, byl rozbor průběhu příprav a výsledků proběhlého ročníků akce. Dny NATO v Ostravě 2020 byly jediná evropská akce tohoto rozměru, která proběhla živě v rámci konceptu „pro diváky, bez návštěvníků“. Díky televizního a on-line přenosu programu probíhající v areálu oslovila akce více než 900 000 diváků.

European Airshow Council (zkr. EAC) je organizace sdružující organizátory, vystupující a další subjekty spojené s pořádáním leteckých akcí.

Next Post

Previous Post

© 2021 Martin Svoboda