Martin Svoboda – grafik, fotograf

Grafický design, Fotografie, Portréty | Opava, Ostrava

Do Chile za zatměním Slunce – animace pro film

Do Chile za zatměním Slunce – animace pro film

Do Chile za zatměním Slunce je film na pomezí populárně-vědeckého snímku a road movie. První ze žánrů provází film v podobě návštěv významných observatoří a rozhovorů s vědeckými pracovníky, v závěru filmu vrcholí samotným pozorováním zatmění. Prvky road movie jsou pak obsaženy v samotném cestování a poznávání Chile jako takové.

Vytvořené animace ukazují pomocí mapy a popisků významných bodů samotnou cestu a pomáhají se divákovy lépe zorientovat.

Autorem fotografie zatmění použité jako náhledový snímek je Jiří Dobrý.

Next Post

Previous Post

© 2021 Martin Svoboda