Martin Svoboda – grafik, fotograf

Grafický design, Fotografie, Portréty | Opava, Ostrava

Skaut Opava – web

Skaut Opava – webové stránky

Kompletní zpracování grafických prvků a designu webu pro organizační jednotku sdružující skauty z celého okresu Opava. Účelem stránek je seznámit návštěvníka nejen se skautingem jako takovým, ale především přiblížit působení organizace v okresu.

Odkaz: webové stránky

Next Post

Previous Post

© 2021 Martin Svoboda